Деструктор рослинних решток — це препарат, який сприяє пришвидшенню розкладання рослинних решток у ґрунті, пригніченню патогенної мікрофлори та оздоровленню ґрунту.

В Україні та світі найпоширенішими є деструктори біоло­гічного походження. 

Біологічні деструктори також використовують для пришвидшення розкладання органічних відходів (гній, рослинні рештки) в тваринництві, для пришвидшення процесу компостування, для очищення водойм від забруднення елементами органічного походження, для покращення роботи септиків та вигрібних ям, для реабілітації навколишнього середовища після нафтових забруднень і супутніх техногенних факторів.

Класифікація деструкторів стерні

Деструктори рослинних решток можна поділити на такі групи:

  • грибного походження;
  • бактеріального походження;
  • інші- гумати, мікроелементи, поживні середовища, біологічно активні речо­вини.

Із деструкторів грибного походження зазви­чай переважають препарати з вмістом гри­бів роду Trichoderma. Серед них найбільшою целюлозолітичною активністю характери­зуються гриби Tr. harzianum та Tr. reesei.

Решта грибів роду Trichoderma характеризуються більш вираженою фунгіцидною властивіс­тю, ніж целюлозолітичною.

Найефективнішими є деструктори на основі грибів роду Trichodema, оскільки вони є безпосередніми руйнівниками целюлози.

Гриби виділяють велику кількість природних антибіотиків, тому є активними гуміфікаторами. Також, Trichoderma — дієві антагоністи грибів та бактерій-збудників основних хвороб рослин.

До складу деструкторів бактеріального походження зазвичай входять азотфіксатори бактерій, фосфор- і калій мобілізатори бактерій, бактерії роду Bacillus та ін.

Деструктори бактеріального походження сприяють розмноженню всіх видів мікроорганізмів, які беруть участь в деструкції одночасно з грибами, що вже є у ґрунті. Тому в разі застосуван­ня деструкторів на основі бактеріальних мікроорганізмів їх ефективність часто залежить від наявності у ґрунті активних рас грибів.

Гумати використовуються як поживне середовище для розвитку мікроорганізмів у ґрунті.

Тому застосовувати деструктори рекомендується разом з гуміновими препаратами, що суттєво покращить розкладання пожнивних залишків, покращить якість ґрунту та якість мікрофлори ґрунту.