Для ефективної роботи деструкторів насамперед потрібні волога, температура, рН ґрунту, співвідношення N:С = 1:25 (не більше), рів­номірно подрібнені рослинні рештки.

Деструктори на основі грибів роду Trichoderma здатні працювати за температури ґрунту від +3…+5 °С.

Деструктори на бактеріальній основі, як і деструктори на основі гуматів, за температури ґрунту +5…+7 °С. Температура повітря може бути нижчою, оскільки ґрунт на глибині загортання деструктора (10-25 см) охолоджується повільніше.

Варто зазначити й те, що швидкість розкладання органіки зі зниженням температури ґрун­ту сповільнюється, але сам процес деструкції відбувається аж до замерзання ґрунту.

Гриби роду Trichoderma за несприятливих умов утворюють справ­жні спори й після перезимівлі за настання сприятливих умов відновлюють свою активність і продовжують процес деструкції.

При цьому не наносять шкоди молодим рослинам.

Деякі з бактеріальних препаратів також мають спори та здатні перезимовувати.

Для тих, що спори формувати не здатні, спо­стерігається значне зниження їх кількості або навіть повна їх загибель. Тому навесні відновлення активності таких препаратів відбувається значно повільніше в порівнянні з деструкторами на основі грибів.

Отже, осінню деструкцію рослинних решток, наприклад, кукурудзи слід про­водити таким чином, щоб тривалість від застосування деструкторів до настання стійкої температури +5 °С становила 3-4 тижні.

Якщо в господарства не було змоги внести деструктор восени, його застосовують навесні в передпосівну підготовку ґрунту (за першої можливості увійти в поле).

Зазвичай деструктор вносять під дискування або культивації (якщо її можна ефективно провести).

Негативного впливу на схожість насіння, ріст і розвиток рослин не спостерігається.