Застосування препарату ДОН-1R в якості кормової добавки при вирощуванні стерляді в умовах УЗВ

Вирощування риб в установках замкнутого водопостачання (УЗВ) здійснюється в умовах ущільненої посадки, внаслідок чого зростає ризик виникнення та стрімкого розвитку іхтіопатологічної ситуації. У зв’язку з цим, перспективним є застосування біологічно активних препаратів, що не лише стимулюють ріст, але й підвищують життєстійкість риб.

Ефективним способом корекції фізіологічного стану молоді риб є застосування імуномоделюючих агентів. ДОН-1R – комплексний препарат, до складу якого входять γ- кротонолактон і суміш органічних кислот (бурштинова, малеїнова, фумарова, мурашина), похідні коричної кислоти та 2-бутенолідів (ДОН-1R, 2000). Препарат стимулює обмінні процеси в організмі риб, підвищує імунний статус, а також володіє бактерицидною і бактеріостатичною активністю по відношенню до ряду мікроорганізмів. Даний імуномодулятор успішно застосовується при вирощуванні коропових риб у відкритих водоймах ставкових господарств, однак можливість його використання в системах замкнутого водопостачання не досліджено.

Метою роботи було дослідження впливу препарату ДОН-1R на ростові процеси стерляді при вирощуванні в УЗВ. Зазначений препарат люб’язно наданий кафедрою технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка».

Дослідження проводилися на цьоголітках. Підтримання умов водного середовища, оптимальної щільності посадки, норм годівлі, розрахунки показників приросту маси тіла здійснювали згідно загально прийнятих в осетрівництві методик. У ході експериментальних робіт продукційний гранульований корм Skretting E-1P Stella попередньо обробляли розчином ДОН-1R у концентрації 150 мкл на 1 кг корму згідно рекомендацій виробника.

Встановлено, що відносний середньодобовий приріст маси тіла риб, які отримували з кормом препарат ДОН-1R, на 12,5% більший, ніж у риб контрольної групи.
Отже, застосування комплексного імуномоделюючого препарату ДОН-1R при вирощуванні стерляді в умовах УЗВ дозволяє пришвидшити ростові процеси.

 

Худа Л.В., Банар Т.І., Худий О.І.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, 58012, Україна, lidia_khuda@email.ua

Література:

1. ДОН-1R. Засіб для профілактики та лікування аеромонозу (краснухи), зяберного некрозу і підвищення рибопродуктивності водойм. ТУ 46.15.520. — 2000.